󰍜

Partners

De projecten en voorstellingen van De Witte Pomp worden mogelijk gemaakt door de volgende partners en fondsen.

Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de hele stad verrijkt. Het AFK stimuleert de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst, en draagt bij aan een sterk en veelzijdig kunstklimaat in de stad.
Bezoek website >
Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)

Bureau Vanaf2

Bezoek website >
Bureau Vanaf2

Cultuurfonds Stichtse Vecht

Het Cultuurfonds Stichtse Vecht is een zelfstandig Fonds binnen de gemeente Stichtse Vecht met als doel cultuur en cultuuruitingen in Stichtse Vecht te stimuleren en te versterken. Ook wil het Fonds gemeenschapszin en cultuurdeelname voor en door inwoners en b
Bezoek website >
Cultuurfonds Stichtse Vecht

Dutch Performing Arts

Dutch Performing Arts is het internationale promotieprogramma van het Fonds Podiumkunsten en heeft als doel het vergroten van de zichtbaarheid van de Nederlandse podiumkunsten in het buitenland.
Bezoek website >
Dutch Performing Arts

Fentener van Vlissingen Fonds

Sinds 1961 ondersteunt het Fentener van Vlissingen Fonds het culturele leven in de stad en de provincie Utrecht.
Bezoek website >
Fentener van Vlissingen Fonds

Fiep Westendorp Foundation

De Fiep Westendorp Foundation ondersteunt projecten gericht op kinderen die het om wat voor redenen dan ook moeilijk of minder goed getroffen hebben.
Bezoek website >
Fiep Westendorp Foundation

Fonds 21

Fonds 21 is een ondernemend en betrokken fonds dat door het steunen van projecten een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu.
Bezoek website >
Fonds 21

Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten is hét cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten.
Bezoek website >
Fonds Podiumkunsten

Fossekleiva Kultursenter

Bezoek website >
Fossekleiva Kultursenter

Gravin van Bylandt Stichting

De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting biedt steun aan projecten in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland.
Bezoek website >
Gravin van Bylandt Stichting

Janivo Stichting

De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten voor kinderen en jongeren op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek.
Bezoek website >
Janivo Stichting

Lira Fonds

Stichting Lira Fonds werd in 1990 opgericht met als doel het bevorderen, ontwikkelen en gebruiken van Nederlandse literaire, literair-dramatische en muzikaal-dramatisch werken, bestaande uit Nederlandse teksten of daarop gebaseerd.
Bezoek website >
Lira Fonds

Nordland Visual Theatre

Nordland Visual Theatre is located in Stamsund, a fishing village with some 1000 residents, in the Lofoten islands.
Bezoek website >
Nordland Visual Theatre

Norma fonds

NORMA verdeelt subsidies onder uitvoerende kunstenaars via het NORMA fonds. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen.
Bezoek website >
Norma fonds

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur te laten leven. Dankzij onze beurzen, fondsen, expertise, prijzen en opdrachten ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden.
Bezoek website >
Prins Bernhard Cultuurfonds

Theater Na de Dam

Op de avond van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei om 21.00 uur zetten theatermakers en artiesten in heel Nederland zich in om deze dag van extra betekenis te voorzien.
Bezoek website >
Theater Na de Dam

VSBfonds

VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. Door sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken te steunen, dragen wij bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland.
Bezoek website >
VSBfonds

BNG Cultuurfonds

Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid.
Bezoek website >
BNG Cultuurfonds
Foto: Michael Potts