De Witte Pomp

Brandstof voor de ziel

󰍜

Partners

De projecten en voorstellingen van De Witte Pomp worden mogelijk gemaakt door de volgende partners en fondsen.

Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de hele stad verrijkt. Het AFK stimuleert de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst, en draagt bij aan een sterk en veelzijdig kunstklimaat in de stad.
Bezoek website >
Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)

Dutch Performing Arts

Dutch Performing Arts is het internationale promotieprogramma van het Fonds Podiumkunsten en heeft als doel het vergroten van de zichtbaarheid van de Nederlandse podiumkunsten in het buitenland.
Bezoek website >
Dutch Performing Arts

Fentener van Vlissingen Fonds

Sinds 1961 ondersteunt het Fentener van Vlissingen Fonds het culturele leven in de stad en de provincie Utrecht.
Bezoek website >
Fentener van Vlissingen Fonds

Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten is hét cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten.
Bezoek website >
Fonds Podiumkunsten

Janivo Stichting

De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten voor kinderen en jongeren op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek.
Bezoek website >
Janivo Stichting

Nordland Visual Theatre

Bezoek website >
Nordland Visual Theatre

De Witte Pomp

Brandstof voor de ziel

Foto: Michael Potts