Foto: Michael Potts

De Witte Pomp

Brandstof voor de ziel.

Rauw poëtisch poppentheater met live muziek

De Witte Pomp maakt eigenzinnige muziek- theatervoorstellingen voor jong en oud waarin poppen, acteurs en live muziek gecombineerd worden. De Witte Pomp wil haar publiek raken met verhalen waarin het ambacht van poppenspel een belangrijke plaats inneemt.

Onze voorstellingen, waarin beeld en muziek de dragers zijn, kun je in de Nederlandse theaters en scholen zien en soms worden we ook uitgenodigd op theaterfestivals in het buitenland.

“Poppenspel is poëtisch, grotesk en intuïtief, het slaat je hoofd over en gaat linea recta naar je hart”

Projecten

De Jas

De Jas

Een aangrijpende vertelling met live muziek over de kracht van poppenspel tijdens De Tweede Wereldoorlog die in 2021 in premiere gaat in samenwerking met productiehuis Nordland Visual Theatre uit Noorwegen.
De koning bakt een huis.

De koning bakt een huis.

Gaat over de grote kracht die in kleine kinderen schuilt. Over bang zijn en durven. Over je verstoppen en tóch te voorschijn komen. Over grote thema's op een kleine schaal. Allemaal gevat in een kleine, poëtische voorstelling met èèn poppenspeler en èèn muzikant.

De organisatie achter De Witte Pomp

Meike van den Akker

/

Artistiek Initiator

Meike heeft bijna twintig jaar ervaring in de discipline poppen- en objecttheater, waarvan 10 jaar als artistiek leider van Tg. Winterberg. Vanaf 2013 als freelance theatermaker, speler en poppenbouwer bij verschillende theatergezelschappen, waaronder Het Nationaal Toneel, Opera 2Day, Ulrike Quade Company, Het Houten Huis en Nationale Opera & Ballet. Onlangs speelde ze de pop uit de kleuter en peuterserie van de NTR 'Dropje'. Van den Akker is een gedreven en oorspronkelijke theatermaker: brutaal en onconventioneel. Ze beheerst verschillende poppenspeltechnieken, vermijdt platgetreden paden en schuwt de zogenaamde ‘grote onderwerpen’ niet. Haar werk is humorvol en grimmig en gaat uit van haar persoonlijke fascinaties, die de zachte, mooie dingen van het bestaan omvatten, maar ook de onthutsende en morbide gruwelen.

Dirk Peter Kölsch

/

Muzikaal leider

Dirk Peter Kölsch is een Duitse jazzdrummer en componist. Hij werkt al jaren samen met Van den Akker. Zo maakten Van den Akker en Kölsch samen de jeugdtheatervoorstelling Dametje Wiesterkapelle (2006). Deze korte locatievoorstelling was het begin van een intensieve samenwerking die leidde tot bijzondere muziektheatervoorstellingen: The bigger the fear, the bigger the wolf (2016), De Jazzbarones (2017) en De wraak van de raaf (2018). Met De Jas willen Kölsch en Van den Akker hun artistieke samenwerking verder uitdiepen.

Caecilia van Stigt

/

Zakelijk leider

Caecilia van Stigt is zeer ervaren op het gebied van management en fondsenwerving. Haar interesse voor de discipline poppenspel en beeldend theater heeft ze ontdekt als assistent zakelijk leider en later bestuurslid bij het Speeltheater Holland en als fondsenwerver bij Het Houten Huis. Van Stigt heeft een betrouwbare en realistische kijk bij het uitwerken en realiseren van projectplannen. Zij ondersteunt bij het formuleren en aanscherpen van de grote beleidslijnen.

Economische motor van de organisatie

De Witte Pomp groeit door het maken van eigenzinnige theaterproducties, het ontwikkelen en geven van theatrale en muzikale verdiepingsprogramma's bestaande uit workshops, lezingen en theaterlessen.

Doelen: 1 keer per jaar komt er een nieuwe jeugd- theatervoorstelling uit die in Nederland tourt en minstens 30 keer speelt.

1 keer in de 4 jaar komt er een volwassen productie tot stand met die in premiere gaat op Pop Artsfestival.

2020: jeugdtheatervoorstelling (De koning bakt een huis)

2021: jeugdtheatervoorstelling (De Jas i.s.m. Nordland Visual Theatre)

2022: volwassen voorstelling (De rijke bramenplukker) i.s.m. St. Poollicht

2023: jeugdtheatervoorstelling (Klein)

Bovengenoemde voorstellingen blijven 'op de plank' en spelen langer dan 1 theaterseizoen, zolang de behoefte en kwaliteit het toelaat. Deze duurzame insteek zien we ook terug in de 'easy operation' aanpak met betrekking van het opslaan van een voorstelling: in de loods staan 4 verschillende boedelwagentjes met decor en techniek van betreffende voorstelling. Elke aanhangwagen is voorzien van een titelbordje. De aanhanger wordt achter de auto gehangen en rijdt naar de theaters of scholen. Kleinschalig met grote impact.

De vloer op!

Elke theatervoorstelling gaat gepaard met een op maat gemaakt educatieprogramma, dat na afloop van de voorstelling wordt gegeven. Het moment na afloop van een voorstelling is een uitgelezen moment om als speler en maker de verbinding aan te gaan met het publiek omdat speler en toeschouwer hetzelfde hebben beleefd. Er is tijdens de duur van de voorstelling een verbinding gelegd en vanuit deze gezamenlijke ervaring gaan we een nieuwe ervarings- fase inluiden. De vierde wand valt weg en de kinderen worden uitgenodigd om zelf in actie te komen.

In de klas

Tijdens het maken van de theatervoorstelling, ontwikkelen we een schoolversie. Dit verloopt parallel aan het maakproces van de theatervoorstelling zodat de twee werelden: Kunst en Educatie met elkaar verbonden worden en evenveel aandacht krijgen.

De schoolversie varieert van kleine voorstelling of fragment uit de voorstelling tot theatrale opdracht of een gerelateerde workshop in poppenspel of muziek.

De scholentournee bestaat uit minstens 15 voorstellingen in de regio Utrecht. De Witte Pomp wil een duurzame relatie met de kinderen in de regio van Stichtse Vecht opbouwen. Er wordt de komende jaren gewerkt aan een intensieve relatie met scholengemeenschappen om deze educatie trajecten vorm te geven, te testen en naar een hoger plan te tillen.

Bestuursleden

Voorzitter: Lars Gierveld
Secretaris: Judith Denise Marseille
Penningmeester: Gerard Jacco Brink

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor Stichting De Witte Pomp.

Statutaire gegevens:
Stichting De Witte Pomp
RSIN: 859898763

Stichting De Witte Pomp onderschrijft de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit.

De stichting heeft, met uitsluiting van winstoogmerk, ten doel:
a. het ontwikkelen, regisseren, beheren, schrijven, maken en (doen) uitvoeren van artistieke producties op het gebied van, onder andere, muziek, theater,
film en educatie, beeldende kunst waaronder begrepen maar niet beperkt tot concerten, (audiovisuele) tentoonstellingen, toneelvoorstellingen;
b. het bevorderen, stimuleren, faciliteren en promoten van artistieke producties;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


Contact

St De Witte Pomp
Maartenplein 3
3633 EJ Vreeland
+31 6 55 73 37 60info---dewittepomp___nlInstagramFacebook